👉 Pedagogické techniky - psycholog

Pedagogické metody

Tradiční metody přicházely do moderní pedagogiky od vědců, kteří stáli na počátku pedagogické vědy.

Pozorování – nejrozšířenější a nejrozšířenější metodu studia pedagogické praxe.

Nevýhody pozorování: neukazují vnitřní aspekty pedagogických jevů, při použití této metody není možné zajistit úplnou objektivitu informací.

Výukové zkušenosti – Další dlouhodobě využívaná metoda pedagogického výzkumu. V širším smyslu znamená organizovanou kognitivní činnost zaměřenou na vytváření historických vazeb výchovy, izolaci generála, udržitelnosti ve výuce a vzdělávacích systémech.

Pomocí této metody jsou analyzovány způsoby řešení konkrétních problémů, vyvozují se závažné závěry o účelnosti jejich aplikace v nových podmínkách. Proto je tato metoda často nazývána historická.

Konverzace – Tradiční metodika pedagogického výzkumu. V rozhovorech, dialogy, diskuse, postoje lidí, jejich pocity a záměry, hodnocení a postoje jsou odhaleny. Rozmanitost konverzace, její nová modifikace – rozhovor, převedena na pedagogiku z sociologie.Rozhovor obvykle zahrnuje veřejnou diskusi; výzkumný pracovník dodržuje dříve připravené otázky, dává je do jisté posloupnosti.

Like this post? Please share to your friends:

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: